Home Databanken VTB

Aerts, Remieg. Van beginselstrijd naar verwevenheid. Nieuwe perspectieven op religie, politiek en wetenschap in de negentiende eeuw. In: De negentiende eeuw: 32:3 (2009) 216-230

signatuur
N 104

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
secularisering
nationalisme
identiteit
afschaffingsbeweging
Oera Linda Boek

auteur
Aerts, Remieg