Home Databanken VTB

Schmidt, Wietse. Het product Volendam. De verbeelding van een vissersdorp. in: Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek. Red. Tom Sintobin. 157-181. Hilversum : Verloren, 2008. 268 p.
ISBN 978 90 8704 039 0

Erfgoed, identiteit en authenticiteit versus nostalgie, stereotype, toerisme en folklorisme

signatuur
3905
X c
Getemd

trefwoorden
identiteit(Nederland, Noord-Holland, Volendam)
toerisme
representatie
verbeelding
erfgoed
stereotype

auteur
Schmidt, Wietse