Home Databanken VTB

Ensel. Remco. De Afsluiting in de fotografie. Techniek in de beeldcultuur van het Interbellum. in: Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek. Red. Tom Sintobin. 25-49. Hilversum : Verloren, 2008. 268 p.
ISBN 978 90 8704 039 0

signatuur
3905
X c
Getemd

trefwoorden
foto(Nederland)
verbeelding
techniek
symboliek

auteur
Ensel. Remco