Home Databanken VTB

Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek. Red. Tom Sintobin. Hilversum : Verloren, 2008. 268 p.
ISBN 978 90 8704 039 0

signatuur
3905
X c
Getemd

trefwoorden
modernisering(Nederland)
cultuurverandering
representatie
verbeelding
volkscultuur
nationalisme