Home Databanken VTB

Zoonen, Liesbet van. Identiteit en burgerschap in populaire cultuur
Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam. Amsterdam : Vossiuspers UvA, 2003. 28 p.
ISBN 90 5629 297 8

signatuur
3900
III.3
Zoonen

trefwoorden
populaire cultuur
identiteit
massacultuur
volkscultuur
media
beschavingsoffensief

auteur
Zoonen, Liesbet van