Home Databanken VTB

Rietvelds Robijnhof : de geschiedenis van een moderne Utrechtse buurt. Red. Catja Edens. Bussum : THOTH, 2008. 78 p.
ISBN 978 90 6868 481 0

Renovatie, huidige situatie, foto's met interieur (o.a. ouderen, allochtonen)

signatuur
3945
2 c
Rietvelds

trefwoorden
wonen(Nederland, Utrecht, Utrecht)
huis
interieur
huisraad
meubilair
inrichting