Home Databanken VTB

Loosjes Pz., A. Volks lieden-boek, bestaande in eene verzameling voor geheel nieuwe Nederduitsche liedjes, op de bekendste wyzen
Fotokopie. Haerlem : Loosjes, 1785. 63 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 18e
Loosjes

trefwoorden
lied(Nederland)
volkslied

auteur
Loosjes Pz., A