Home Databanken VTB

Molema, Marijn, Adri van den Brink. In naam van het algemeen belang. De ontstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland. In: Tijdschrift voor geschiedenis: 122:1 (2009) 72-85

signatuur
T 128

trefwoorden
platteland(Nederland)
boer
ruilverkaveling

auteur
Molema, Marijn, Adri van den Brink