Home Databanken VTB

Vries, Oebele. De kat dy't piipsmoke koe. in: Er was er eens... : vriendenboek voor Jurjen van der Kooi. Red. Hermann Niebaum, Henk Bloemhoff. 131-134. Oldeberkoop : Stichting Sasland, 2008. 134 p.
ISBN 978 90 6466 145 7

Het verhaal van de dominee die de kerkeraad, die hem willen onderhouden over zijn sexuele uitspatting, laat zien dat de natuur sterker is dan de leer

signatuur
3900
VII
Kooi 3

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
sage
dominee
sexualiteit
kat
pijproken

auteur
Vries, Oebele