Home Databanken VTB

Hoekstra, Hanneke. Het spook van Ulrum. in: Er was er eens... : vriendenboek voor Jurjen van der Kooi. Red. Hermann Niebaum, Henk Bloemhoff. 41-46. Oldeberkoop : Stichting Sasland, 2008. 134 p.
ISBN 978 90 6466 145 7

Verhaal over een dorpsbewoner die als spook het dorp verontrust, opgetekend door Marten Douwes Teenstra; het verhaal van een visioen en het verhaal van de ontmoeting met een spookgedaante.

signatuur
3900
VII
Kooi 3

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Groningen, Ulrum)
spook
Teenstra, Marten Douwes
duivel
visioen
verschijning

auteur
Hoekstra, Hanneke