Home Databanken VTB

Huttinga, K., J. Pool. Gedenkboek kringloop der jaren : uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Zandpol. Schoonebeek : Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, 1993. 96 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
1.7.1 c3
Huttinga

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Drente, Zandpol)
boomplantdag
lied
afscheid
jubileum

auteur
Huttinga, K., J. Pool