Home Databanken VTB

Erzählkulturen im Medienwandel. Hrsg. Christoph Schmitt. Munster [etc.] : Waxmannn, 2008. 392 p.
ISBN 978 3 8309 1564 5

Voorbeelden van de nauwe betrekkingen tussen vertelcultuur en media (onder meer in kranten, radio, fim, internet)

signatuur
3982
IV
Erzähl

trefwoorden
heks
heilige
engel
duivel