Home Databanken VTB

'Een machtig arbeidsveld' : de opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder. Red.: William den Boer ... [et al.]. Gouda : Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 2008. x, 239 p.
ISBN 978 90 79845 01 9

signatuur
3920
2 c
Machtig

trefwoorden
kerkelijk leven(Nederland)
religiositeit
identiteit
onderwijs
verzuiling