Home Databanken VTB

Peelen, Janneke, Marga Altena. Voor altijd een stralende ster op het web. Digitale herinneringen aan vroeg gestorven kinderen. in: Rituele creativiteit : actuele veranderingen in de uitvaart- en rouwcultuur in Nederland. Red. Eric Venbrux, Meike Heessels, Sophie Bolt. 75-88. Delft : Meinema, 2008. 189 p.
ISBN 978 90 211 4202 9

signatuur
3940
1.5
Rituele

trefwoorden
monument(Nederland)
rouw
visuele cultuur

auteur
Peelen, Janneke, Marga Altena