Home Databanken VTB

Hagen, Edwina. 'Een meer of min doodlyken haat' : antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800. Nijmegen : Vantilt, 2008. 314 p.
ISBN 978 90 77503 86 7

signatuur
3905
2.1
Hagen

trefwoorden
katholiek(1760-1815, Nederland)
antipapisme
nationalisme
stereotype
identiteit

auteur
Hagen, Edwina