Home Databanken VTB

Jacobs, Marc. Trick or treat: gratis uit eten en drinken in groep. in: Buitenshuis eten in de Lage Landen sinds 1800. Red. Marc Jacobs, Peter Scholliers. 139-168. Brussel : VUBPRESS, 2002. 239 p.
ISBN 90 5487 329 9

Voorbeelden van gratis eten en drinken buiten het huishouden: bij Driekoningen

signatuur
3950
1
Buitenshuis

trefwoorden
voeding
ketelmuziek
charivari
drinken
Driekoningen
koningsbrief

auteur
Jacobs, Marc