Home Databanken VTB

Buist, Girbe. Op bedevaart in Overijssel. In: Historisch Overijssel: 4:4 (2008) 1-4

Beschrijving van tien pelgrimsoorden op basis van Bedevaarten in Nederland

signatuur
H 138

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Overijssel)
religiositeit
spiritualiteit
pelgrimage
heilige plaats
relikwie

auteur
Buist, Girbe