Home Databanken VTB

Ligtenberg, Evelyn. De wraak van Antonius : het pamflet van het Mirakel van Hellendoorn uit 1644 in historisch perspectief
Doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen. Hellendoorn : [Eigen beheer], 2007. 157 p.
ISBN ontbreekt

Aanleiding voor het verschijnen van een mirakelverhaal, het Mirakelied en het tegen-lied

signatuur
3978
5 c 2 17e
Ligtenberg

trefwoorden
St. Antonius(Nederland, Overijssel, Hellendoorn)
wonder
mirakel
volksverhaal
lied
heilige

auteur
Ligtenberg, Evelyn