Home Databanken VTB

Kuiken, Kees. De burgerlijke glorie van Atze Nannes Wassenaar (1867-1916). In: De Vrije Fries: 88 (2008) 117-138

De rol van de Friese boerenfamilie Wassenaar binnen de burgerlijke cultuur, en de symbolen en betekenissen in deze notabelencultuur

signatuur
V 308

trefwoorden
boer(Nederland)
burgerij
identiteit
wonen

auteur
Kuiken, Kees