Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. Heiligen, nationale identiteit en herinneringscultuur. J.A.F. Kronenburg (1853-1940) en zijn meerdelig seriewerk Neerlands Heiligen. In: Trajecta: 17:1 (2008) 50-78

Integratie van het vaderlandse motief in boek over Nederlandse heiligen, bijdrage aan de vorming van een nationaal besef van eigenheid bij katholieken in Nederland

signatuur
T 087

trefwoorden
heilige(Nederland)
identiteit
herinneren
katholiek
nationalisme
religiositeit

auteur
Zeijden, Albert van der