Home Databanken VTB

Sonnenberg, Ronelle, Marcel Barnard. God talk between beat and silence. Presentatie van een PhD-project over youth worship in protestantse contexten. In: Jaarboek voor liturgie-onderzoek: 24 (2008) 177-197

Onderzoek naar de relatie tussen youth worship en geloof van jongeren: de mate waarin en de wijze waarop jongeren participeren enrituelen, symbolen toe-eigenen

signatuur
J 225

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
protestant
jongerencultuur
spiritualiteit
ritueel

auteur
Sonnenberg, Ronelle, Marcel Barnard