Home Databanken VTB

Meder, Theo, Ruben A. Koman, Gerard Rooijakkers. Canon met de kleine c : 50 verhalen en liederen bij de canon van Nederland. Bedum : Profiel, 2008. 192 p.
ISBN 978 90 5294 4142

signatuur
3989
c
Meder

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
sage
lied
heilige
legende
moordlied

auteur
Meder, Theo, Ruben A. Koman, Gerard Rooijakkers