Home Databanken VTB

Thuijs, Frans. De ware Jaco : Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de dood. Hilversum : Verloren, 2008. 443 p.
ISBN 978 90 8704 031 4

Achtergrond, criminele aktiviteiten, verhalen over hem sinds 1717

signatuur
3985
III.2
Thuijs

trefwoorden
Jaco(Nederland)
crimineel
Muller, Jacob Frederik
Sjako
volksverhaal
rover

auteur
Thuijs, Frans