Home Databanken VTB

Verbetering van den volkszang : rapport over de enquĂȘte ingesteld door de commissie, benoemd door den "Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind", de Ned. Ver. "Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" en "De Tuchtunie" tot voorbereiding eener algemeene actie voor verbetering van den Nederlandschen volkszang. Attie G. Dyserinck ... [et al.]. 's-Gravenhage : Ontwikkeling, 1914. 53, xviii, viii p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Verbetering

trefwoorden
lied(Nederland)