Home Databanken VTB

Peet, Johannes Maria . Het uur van de arbeidersjeugd : de Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen
. Baarn : Arbor, 1987. 431 p.
ISBN 90 5158 001 0

signatuur
3920
5.6 c
Peet

trefwoorden
jeugd(Nederland)
katholiek
arbeider
vereniging
jeugdwerk
jongere

auteur
Peet, Johannes Maria