Home Databanken VTB

Knotter, Ad. Limburg bestaat niet. Paradoxen van een sterke identiteit. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden: 123:3 (2008) 354-367

signatuur
B 373

trefwoorden
identiteit(Nederland, Limburg)
regionalisme
erfgoed
volkskarakter
Roukens, Winand

auteur
Knotter, Ad