Home Databanken VTB

Kuipers, G. . Kerk en geloof. In: De zwerfsteen: 22:3 (2008) 19-22

In het Drouwener moeras heeft een man gewoond die een straatweg heeft aanlegd naar Borger waar hij naar de kerk ging. Hij bepaalde dat de priester de mis niet mocht beginnen voordat hij in de kerk was. Na zijn dood heeft men nog vaak gezien.

signatuur
Z 180

trefwoorden
sage(Nederland, Drente, Borger)
spook
volksverhaal

auteur
Kuipers, G.