Home Databanken VTB

Molen, S.J. van der. Langs Frieslands oude boerderijen. Baarn : Bosch & Keuning , 1974. 167 p.
ISBN 90 246 4155 1

signatuur
3945
2.1 c2
Molen

trefwoorden
boerenhuis(Nederland, Friesland)

auteur
Molen, S.J. van der