Home Databanken VTB

De enige, echte foekepotliederen. In: Hasselt historiael: 25:3 (2008) 39

signatuur
H 014

trefwoorden
lied(Nederland, Overijssel, Hasselt)
foekepot