Home Databanken VTB

De sociale staat van Nederland 2001. Eindred. Theo Roes
. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001. viii, 318 p.
ISBN 90 377 0067 5

signatuur
3900
XIII.4 c
Sociale

trefwoorden
arbeid(Nederland)
onderwijs
wonen
vrijetijdsbesteding
erfgoed