Home Databanken VTB

Borgman, Erik. '... want de plaats waarop je staat is heilige grond' : God als onderzoeksprogramma
Inaugurele rede Universiteit van Tilburg, 29 februari 2008
. Amsterdam : Boom, 2008. 126 p.
ISBN 978 90 8506 567 8

signatuur
3910
III
Borgman

trefwoorden
religiositeit
religie
theologie

auteur
Borgman, Erik