Home Databanken VTB

Schinkel, Willem. Denken in een tijd van sociale hypochondrie : aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. 2e verb. dr.
1e dr. 2007
. Kampen : Klement, 2008. 517 p.
ISBN 978 90 8687 017 2

signatuur
3900
III.3
Schinkel

trefwoorden
maatschappij(Nederland)
integratie
identiteit
globalisering

auteur
Schinkel, Willem