Home Databanken VTB

Pleij, Herman. Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Amsterdam : Meulenhoff, 1979. 308 p.
ISBN 90 290 0550 5

signatuur
3940
2.2.1 c
Pleij

trefwoorden
volksfeest
moraal
gedrag
carnaval

auteur
Pleij, Herman