Home Databanken VTB

Roeck, F. De Nederlandse weerwolfsage in de negentiende en twintigste eeuw. 2 dln
Dissertatie Katholieke Universiteit Leuven
Fotokopie. Leuven : [s.n.], 1968. 510 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
10.6.2
Roeck

trefwoorden
sage(Nederland)
weerwolf

auteur
Roeck, F.