Home Databanken VTB

Oldenhof, Herman Joseph. In en om de schuilkerkjes van noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795). Assen : Van Gorcum, 1967. 464 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2.1 c2
Olde

trefwoorden
katholiek(Nederland, Friesland)

auteur
Oldenhof, Herman Joseph