Home Databanken VTB

Höweler, C.A., F.H. Matter. Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700 = de melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700; een bibliografie van de gedrukte bronnen. Nieuwkoop : De Graaf, 1985. 400 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 1 16e
Alg/Bibl

trefwoorden
geestelijk lied(1539-1700, Nederland)

auteur
Höweler, C.A., F.H. Matter