Home Databanken VTB

Soldt, Otto Chr. van. Den coninck van Hispaengien heb ick altijt gheeert. Een verhandeling over de relatie tussen Oranje-Nassau en het Wilhelmus. Den Haag : Stichting 't Gilde Den Haag, 2005. 80 p.
ISBN 9789090196787

signatuur
3978
6.1 c 16e
Wilhelmus/Soldt

trefwoorden
Wilhelmus(Nederland)
historisch lied
nationale hymne

auteur
Soldt, Otto Chr. van