Home Databanken VTB

Korte, Anne-Marie. Van heiligenbeeld tot Space Shuttle. Het wonder(lijke) in de hedendaagse wonderverhalen van het KRO-programma 'Wonderen bestaan'.. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. 119-150. Budel : Damon, 2007. 167 p.
ISBN 978 90 5573 733 8

Bespreking van een deel van de wonderverhalen die werden toegestuurd voor het programma 'Wonderen bestaan'. Analyse van de kenmerken van die wonderverhalen die volgens haar laten zien dat er sprake is van een veranderend, meer subjectief wonderbesef en van een wending naar een niet-institutionele spiritualiteit.

signatuur
3910
6.2
Heiligen

trefwoorden
wonder
wonderverhaal
spiritualiteit

auteur
Korte, Anne-Marie