Home Databanken VTB

Nissen, Peter. Het zalig lijden van Dora Visser (1819-1876). in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. 103-117. Budel : Damon, 2007. 167 p.
ISBN 978 90 5573 733 8

Haar leven, de faam van haar gestigmatiseerd lichaam, de reacties

signatuur
3910
6.2
Heiligen

trefwoorden
verering(Nederland)
wondteken
bloed

auteur
Nissen, Peter