Home Databanken VTB

Lieburg, Fred van . De engelenwacht. Aangevochten wondergeloof onder orthodoxe protestanten. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. 85-101. Budel : Damon, 2007. 167 p.
ISBN 978 90 5573 733 8

Verslag van zijn onderzoek naar wonderverhalen over beschermengelen in orthodox-protestantse kring, vanaf de vroegmoderne tijd tot heden, en naar de uiteenlopende reacties die dat onderzoek onder orthodoxe protestanten oproept.

signatuur
3910
6.2
Heiligen

trefwoorden
wondergeloof(Nederland)
wonder
protestant
verhaal
engelenwacht
sage

auteur
Lieburg, Fred van