Home Databanken VTB

Oosterman, Johan. Maak ons in strijd victorieus. Enige Hymnen ofte Loffsangen (Utrecht, UB, 1338): een vroege contra-reformatorische liedbundel. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. 69-83. Budel : Damon, 2007. 167 p.
ISBN 978 90 5573 733 8

signatuur
3910
6.2
Heiligen

trefwoorden
liedbundel(Nederland)
geestelijk lied
gezang
heilige

auteur
Oosterman, Johan