Home Databanken VTB

Herwaarden, Jan van. Erasmus over wonderen oftewel: De utilitate miraculorum. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. 37-68. - : Damon, 2007. 167 p.
ISBN 978 90 5573 733 8

signatuur
3910
6.2
Heiligen

trefwoorden
wonder
mirakel
Erasmus

auteur
Herwaarden, Jan van