Home Databanken VTB

Leenders, Jos M.M. . Zijn dit nu handelswijzen van een herder...! : Hollands katholicisme 1840-1920
. Nijmegen : Valkhof Pers, 2008. 1056 p.
ISBN 978 90 5625 251 9

signatuur
3920
2.1 c
Leenders

trefwoorden
katholiek(Nederland)
geloofsleven
devotie
communie
vrijen (653-659)
zondagsheiliging (707-)

auteur
Leenders, Jos M.M.