Home Databanken VTB

Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur. Hrsg. Susanne Hose. Bautzen : Domowina-Verlag, 2008. 320 p.
ISBN 978 3 7420 2090 1

Lezingen van het symposium Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur van de Kommission für Erzählforschung, Bautzen 2006. Centraal staat hoe het samenleven van - niet alleen etnische, maar veel andere soorten - minderheden en meerderheden in heden en verleden in verhalen naar voren komt. Aan de orde komen onder meer het beeld dat van anderen, zoals Joden en zigeuners, bestaat, (beeld)grappen over stereotypen, het zelfbeeld van groepen. Theo Meder van het DOC Volksverhaal laat zien hoe de groeiende tegenstelling tussen Nederlanders en moslims gestalte krijgt in de humor in de zogenaamde PhotoShop-lore en in cartoons.

signatuur
3982
IV
Minderheiten

trefwoorden
beeldbewerking
film
zelfbeeld
identiteit