Home Databanken VTB

Frankfurter, David. Evil incarnate : rumors of demonic conspiracy and satanic abuse in history. 2e dr.
1e dr. 2006
. Princeton [etc.] : Princeton University Press, 2008. viii, 286 p.
ISBN 978 0691 13629 5

Onderzoek naar het sociale en psychologische patroon van verhalen over satanische praktijken in de Verenigde Staten in de jaren '80 die grote overeenkomsten vertonen met soortgelijke verhalen over bijvoorbeeld heksen en joden in de vroeg-christelijke wereld, het vroeg-moderne Europa en postkoloniaal Afrika.

signatuur
3985
III
Frankfurter

trefwoorden
volksverhaal
duivel
satan
gerucht
religiositeit
ritueel

auteur
Frankfurter, David