Home Databanken VTB

Strouken, Ineke. Volkscultuur één van de drie speerpunten in het cultuurbeleid. In: Volkscultuur magazine: 3:2 (2008) 3-8

Wat volkscultuur is, wie zich er mee bezighouden, de kansen, het belang, de vooroordelen, het programmafonds Cultuurparticipatie

signatuur
V 054

trefwoorden
volkscultuur
erfgoed
cultuur
traditie
geschiedenis

auteur
Strouken, Ineke