Home Databanken VTB

Eenige gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehandhaafd en vastgesteld door de Generale Synode van Middelburg in 1933 alsmede haar formulieren van eenigheid met de drie oude geloofsbelijdenissen en haar liturgie, benevens het kort begrip en de ziekentroost naar den door die kerken vastgestelden tekst. Kampen : Kok, 1934. 154 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 20e
Eenige

trefwoorden
gezang(Nederland)
geestelijk lied
protestants