Home Databanken VTB

Brink, Leendert. De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting : een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening, vooral onder het aspect van de sacramentaliteit
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Nieuwkoop : Heuff, 1977. xxiv, 327 p.
ISBN 90 6141 051 7

signatuur
3940
1.4
Brink

trefwoorden
huwelijk
sacrament
maagdelijkheid
zegen
ritueel

auteur
Brink, Leendert