Home Databanken VTB

Ebert, Anne-Katrin. Het 'paard der democratie'. Fatsoenlijk fietsen in Nederland, 1900-1920. in: Fatsoenlijk vertier : deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 . Red. Christianne Smit. 209-237. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 300 p.
ISBN 978 90 351 3248 1

signatuur
3970
c
Fatsoenlijk

trefwoorden
fietsen(1900-1920, Nederland)
vervoer
mobiliteit
vrijetijdsbesteding
recreatie
arbeider

auteur
Ebert, Anne-Katrin