Home Databanken VTB

Verdonk, Dirk-Jan. Bericht uit het land der frugivoren. in: Fatsoenlijk vertier : deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870. Red. Christianne Smit. 157-185. Amsterdam : Bert Bakker, 2008. 300 p.
ISBN 978 90 351 3248 1

signatuur
3970
c
Fatsoenlijk

trefwoorden
voeding(Nederland)
vegetarisme
arbeider
gezondheid

auteur
Verdonk, Dirk-Jan